Lad os gøre forskning lettere

Designet af læger til store projekter

Procordo Forskningsplatformen er bygget på et stærkt fundament til at håndtere mange brugere, der arbejder på tværs af geografisk adskilte centre med forskellige roller og funktioner.

Fungerer fint med dine nuværende værktøjer

Typisk er der allerede en række forskningsrelaterede systemer i brug på din afdeling eller dit hospital. Vores forskningsplatform sikrer værktøjer og metoder til eksport af dine forskningsdata.

Vi lytter og tilpasser softwaren til dine behov

Platformen er udsprunget fra vores egne erfaringer inden for klinisk forskning. Nu drives udviklingen af feedback fra brugere, samt krav fra en bred vifte af igangværende projekter.

Visualisér dine data med intuitive værktøjer

Få et hurtigt overblik over dit projekt med grafiske statusbilleder, og få foreløbige data ud til statusrapporter og interne audits.

Frem for alt brugervenligt og tilgængeligt

Gamle computersystemer er begrænset af mange års dårlige designvalg. Vores platform er udviklet med fokus på brugerens behov.

Gør repetitive opgaver lettere at udføre

Data i vores system gemmes primært mhp. forskning. Vi kan dog også hjælpe dig med dine daglige dokumentationsopgaver og audits.

Udviklet og

Designet af læger til store projekter

Procordo Forskningsplatformen er bygget på et stærkt fundament til at håndtere mange brugere, der arbejder på tværs af geografisk adskilte centre.

Gruppér læger, sygeplejersker og andet hjælpepersonale i forskellige brugerkategorier baseret på dit projektdesign. Derudover har du mulighed for blinding af specifikke brugerkategorier for udvalgte patient- eller behandlingsoplysninger.

Håndtér randomisering af patienter – inklusiv straficiering – inde fra systemet, og sikre dig, at projektprotokollen altid følges stringent.

Fleksibelt og

Fungerer fint med dine nuværende værktøjer

Typisk er der allerede en række forskningsrelaterede systemer i brug på din afdeling eller dit hospital. Vores sikre API adgang tillader visualisering af dine data inden for andre kontekster, og tillader integration med andre rapporteringskrav du måtte have ift. lokale eller nationale registre.

Andre brugsscenarier inkluderer visning af oversigtsstatistik i din afdeling til at visualisering af, hvordan det går med patientinklusion og fremdrift i projektet, samt integration med eksisterende platforme til lokal kvalitetssikring.

Vigtigst af alt kræver funktionaliteterne i Procordo Forskningsplatformen ikke adgang til særlig hardware eller teknisk snilde fra din side. Vi tilbyder en manual for interaktion med API'en, så du hurtigt kan komme i gang, og efter behov udvikler vi nye API adgange.

Vores software

Tilpasser sig til dine behov

Den tidlige udvikling af systemet var baseret på behov fra vores egne kliniske forskningsprojekter. I dag bliver den overordnede udvikling af systemet styret af feedback fra vores brugere, samt de krav og ønsker der kommer fra en bred vifte af igangværende projekter og fra vores samarbejdspartnere.

En af vores fokusområder er håndtering af de opgaver, som man er nødt til at udføre igen og igen i hvert eneste projekt. Vi udvikler tidsbesparende funktionaliteter som fx en note generator til at udfærdige kladder til rapporter, der skal indsendes iht. diverse dokumentationskrav. Det kan være oversigter over alvorlige bivirkninger eller andre specielle hændelser, som specificeret af projektkoordinatoren.

Endvidere tilpasser systemet sig til den enkelte bruger. En modulariseret tilgang til brugeradgang sikrer, at du som bruger kun eksponeres for de funktioner, der er relevante for dig.

Fortolk og

Visualiser dine data med intuitive værktøjer

Hurtige oversigtsgrafikker inden i Procordo Forskningsplatformen viser status for dine projekter, antal inkluderede patienter samt andre parametre efter behov. Systemet kan udvides til at inkludere brugerdefinerede parametre ud fra dit projekts behov, og sikrer dig adgang til foreløbige oversigtsstatistikker til statusrapporter og interne audits på din afdeling eller dit hospital.

Frem for alt

Brugervenligt og tilgængeligt

Vi er stolte over alle de funktionaliteter, som Forskningsplatformen tilbyder, men frem for alt er vi stolte over, hvor brugervenlig den er.

Når systemet er blevet sat op, er indtastning af data og andre hyppigt forekommende opgaver en nem og gnidningsfri proces for dig og dine kolleger. Du bliver guidet gennem de prædefinerede formularer, og lettilængelige tips hjælper dig, hvis du kører fast.

Hjælper dig med din forskning, men

Gør også repetitive opgaver lettere at udføre

Styrken i Procordo Forskningsplatformen ligger i dens evne til at facilitere klinisk forskning og kvalitetssikringsprojekter. Det betyder dog ikke, at vi ikke også kan lette arbejdet med dine daglige dokumentationsopgaver.

Note-, journal- og rapportgeneratorer laver let læselig prosatekst ud af dine strukturerede data til brug i patientjournalen, breve til patienter og kolleger, samt til statusrapporter for dit projekt. Du får altså både fordele ved strukturerede data til forskningsbrug, og let forståelig prosatekst til din korrespondance med kolleger.

© Procordo 2013. Alle rettigheder forbeholdes. Læs vores Privatlivspolitik og Brugsbetingelser.