Brugsbetingelser

Indledning

Ved at benytte denne hjemmeside, angiver du at følge de nedenstående brugsbetingelser samt relevant lovgivning. Du samtykker til, at du selv er ansvarlig for at overholde relevant lokal lovgivning.

Hvis du ikke er enig i en eller flere af disse brugsbetingelser, må du ophøre med dit brug af denne hjemmeside. Materiale på denne hjemmeside er beskyttet af regler om copyright samt anden relevant lovgivning.

Brugslicens

Du gives tilladelse til at læse og bruge denne hjemmeside til personligt, ikke-kommercielt brug. Der gives ikke tilladelse til at ændre eller kopiere indhold fra siden uden forudgående tilladelse.

Alle oplysninger og/eller software på denne side gøres tilgængelig uden garantier af nogen art. Under ingen omstændigheder kan Procordo holdes ansvarlig for skader eller tab opstået på baggrund af brug af hjemmeside og/eller software.

Vi forbeholder os retten til at ændre i brugsbetingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Ved din fortsatte brug af siden, samtykker du til de til enhver tid gældende brungsbetingelser.

Alle krav falder under dansk lov, og afgøres i København.

© Procordo 2013. Alle rettigheder forbeholdes. Læs vores Privatlivspolitik og Brugsbetingelser.